Ydelse Pris
Motorattest til kørekort 450 kr
Rejse/afbudsforsikring 400 kr
Lægeerklæringer 500 kr
Lægeattest ved sygdom, studerende 250 kr
Attest ved ansøgning om dansk indfødsret 1100 kr
High school attest 800 kr
Privat konsultation udenfor sygesikring 400 kr. pr påbegyndt kvarter.

Priser på vaccinationer kan ses under menuen vaccination.

Vi tager imod mobile pay og kontanter i klinikken.